Een afbeelding aanbrengen

We kunnen met zand verdiepte (het glas stulpt later uit) of verhoogde (wordt een holte in het glas) accenten aanbrengen