Bij aanmelden vragen wij een aanbetaling van € 25 (workshops) of € 50 (cursussen). Door u aan te melden gaat u accoord met onze workshop/cursusvoorwaarden  en onze veiligheidsvoorschriften zoals hieronder beschreven.

 

Ons glasatelier kan, afhankelijk van de groepsgrootte, tot 3 begeleiders voor de cursussen en workshops inzetten. De cursussen worden gegeven in ons atelier aan de Rapportstraat 55 in Veldhoven.

Inschrijving cursussen en workshops

Aanmelden

 1. Aanmeldingen voor een workshop of cursus kunnen telefonisch/mondeling of via email (rechtstreeks of via de website van Lichtinzicht) plaatsvinden.
 2. Na bevestiging van de aanmelding dient u binnen een week een aanbetaling op de workshop/cursus te doen. De hoogte van de aanbetaling staat vermeld bij de betreffende workshop/cursus.
 3. Uiterlijk één week voor aanvang van de workshop/cursus dient het resterende deel van het cursusgeld (cursusgeld minus de aanbetaling) te zijn voldaan.
 4. Een aanmelding is pas definitief indien u de aanbetaling heeft voldaan en u van ons een bevestigings-email heeft gehad.

Annulering

 1. Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats:
  1. van de aanbetaling indien de annulering plaatsvindt binnen drie weken voor de aanvang van de workshop/cursus (indien u het gehele workshop/cursusgeld al heeft betaald krijgt u dit bedrag minus het aanbetalingsbedrag van ons terug).
  2. van het gehele workshop/cursusgeld  indien de annulering plaatsvindt binnen één week voor de aanvang van de workshop/cursus.
 2. Bij annulering heeft u als inschrijver het recht een plaatsvervanger in uw plaats de workshop/cursus te laten volgen tegen het dan geldende workshop/cursustarief. Dit dient u van tevoren wel aan ons door te geven. U blijft wel verantwoordelijk voor de betaling van het volledige workshop/cursusgeld voor de plaatsvervanger. U dient onderling de kosten te verrekenen.
 3. Bij annulering wegens overmacht kunnen wij alsnog besluiten het workshop/cursusgeld geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dit ter beoordeling van ons.

 

Annulering van een workshop/cursus door Glasatelier Lichtinzicht

 1. Wij hebben het recht om een workshop of cursus te annuleren, bijvoorbeeld bij onverhoeds te weinig deelnemers of bij ziekte van de docent. Wij communiceren dit zo spoedig mogelijk met u, bij te weinig deelnemers tenminste twee weken voor aanvang van de workshop/cursus. Als deelnemer krijgt u in dat geval het reeds betaalde workshop/cursusgeld terug, dan wel bieden wij u de  mogelijkheid op een andere workshop/cursus of workshop/cursusdatum in te schrijven.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van annulering van een workshop/cursus door ons.

 

Workshop/cursusgelden

 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW
 2. Indien het gehele cursusgeld is betaald ontvangt u, i.h.a. per email, een betaalbewijs met BTW-specificatie.
 3. Wij mogen de workshop/cursusgelden tussentijds aanpassen. U betaalt echter altijd het bedrag dat op de website vermeld is op het moment van uw aanbetaling.

Veiligheidsvoorschriften

 1. Wanneer u een workshop/cursus volgt of in het atelier zelfstandig werkt zijn een lange broek, een dicht shirt o.i.d. (liefst van katoen) en dichte schoenen verplicht. Synthetische stoffen zijn brandgevaarlijk. Wijd vallende mouwen, kantjes of roesjes waaraan u kunt blijven haken vormen eveneens een gevaar. Voor uw eigen veiligheid is het dragen van een (veiligheids)bril verplicht tijdens het werken met glas. Deze zijn in het atelier aanwezig.
 2. Bij werkzaamheden welke stof veroorzaken (bijv. bij het gebruik van glaspoeders, gips, kwarts/silica, gasbeton en dergelijke) is het dragen van een stofmasker verplicht.
 3. U kunt een eigen stofmasker meenemen (tenminste veiligheid F2; dit staat op het stofmasker vermeld), of één bij ons kopen tegen een gering bedrag. Dit stofmasker blijft, i.v.m. de hygiëne, uw eigendom.
 4. U dient altijd de veiligheidsinstructies van het team van ons glasatelier te volgen.

Tenslotte

Dit reglement zouden wij liever niet nodig hebben. Echter, soms zijn duidelijke afspraken vooraf wenselijk: dat voorkomt irritaties over en weer achteraf. Zo veel als mogelijk en redelijk proberen we eerst er met u naar ieders tevredenheid uit te komen.

Een reglement kan nooit uitputtend zijn en overal in voorzien. Als zich gevallen voordoen waar dit reglement niet in voorziet, dan geeft Glasatelier Lichtinzicht een gemotiveerde beslissing.

Wij gaan er echter van uit dat we reglement niet, of niet vaak, hoeven te raadplegen.

Wij wensen u een leuke en leerzame workshop/cursus toe!